Prijavnica

ODABERITE SEMINAR - EDUKACIJU:

OPĆI PODACI PRIJAVITELJA:

Označite DA ili NE
Označite DA ili NE

PODACI O OSOBAMA KOJE SE PRIJAVLJUJU:

DODATNE NAPOMENE:

ISPUNJENA PRIJAVNICA VRIJEDI KAO NARUDŽBENICA. POTPISIVANJEM PRIJAVNICE PRIHVAĆATE OPĆE UVJETE SUDJELOVANJA.
TAJNOST VAŠIH PODATAKA JE ZAGARANTIRANA.

OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA

Ovim uvjetima se određuju pravila u sudjelovanju na edukacijama koje provodi tvrtka Lureti.

 1. Prijavnica se smatra i narudžbenicom
 2. Prijavnica može biti putem on line obrasca prijave ili prijavnica preuzeta na web stranicama tvrtke Lureti ili dobivena e-mailom od strane tvrtke Lureti te poslana na e-mail tvrtke luretijdoo@gmail.com  ili  info@lureti.hr od strane prijavitelja.
 1. Prijavom navedenih mogućnosti u stavci 2. prijavitelj prihvaća uvjete sudjelovanja.
 2. Mjesta na edukaciji se popunjavaju redoslijedom prijava i do popunjena mjesta.
 3. Uplate se vrše na IBAN tvrtke Lureti navedenoj na prijavnici i na web stranicama tvrtke Lureti
 4. Prijaviti se možete do navedenog datuma za prijave
 5. Tvrtka Lureti može izmijeniti datum održavanja edukacije, u tom slučaju svi prijavljeni biti će pravovremeno obaviješteni o novom datumu održavanja.
 6. Tvrtka Lureti može otkazati edukaciju, te se obavezuje svima koji su uplatili kotizaciju, istu izvršiti povrat uplatom na IBAN prijavitelja, ili u dogovoru sa prijaviteljem isti može koristiti uplatu za neku od narednih edukacija.
 7. Odustati od prijave uz povrat cijelog iznosa kotizacije možete najkasnije 5 dana prije održavanja edukacije, kada je u pitanju konferencija javne nabave tada odustati bez naplate kotizacije možete do datuma navedenog na ponudi koja Vam je poslana prema Vašoj prijavnici. Za sva ostala odustajanja prijavitelj nema pravo na povrat kotizacije osim u izvanrednim okolnostima (bolest, smrtni slučaj) koje će prijavitelj dokumentirati u zahtjevu za povrat u tim situacijama. Sve vezano za odustajanje prijavitelj je dužan tvrtku Lureti obavijestiti pisanim putem (e-mailom)
 8. Prijavitelj također može svoju kotizaciju prepustiti drugom polazniku uz pravovremeno slanje prijavnice za toga polaznika.
 9. Tvrtka Lureti šalje svim polaznicima materijale sa edukacije u elektroničkom obliku.
 10. Za sve edukacije Tvrtka Lureti izdaje potvrdu o sudjelovanju.
 11. Na edukacijama se zabranjuje bilo kakvo snimanje od strane polaznika.
 12. Podaci prikupljeni putem prijavnice su tajni i ostaju u arhivi tvrtke. Tvrtka Lureti može korisiti podatke prijavitelja i marketinške svrhe.
 13. Za izvršenu uplatu kotizacije tvrtka Lureti izdaje
 14. E-račun (ukoliko klijent ima e-račun) po primljenoj uplati ili završetku edukacije, isti šalje poštom prijavitelju ili osobno uručuje polazniku na seminaru.
 15. Ukoliko prijavitelj uplati pogreškom veći iznos od potrebnog razliku više uplaćene kotizacije tvrtka Lureti vraća prijavitelju.
 16. Ukoliko prijavitelj odustane nakon roka koji je naveden u članku 9. biti će mu fakturiran cijeli iznos kotizacije, osim u slučaju izvanrednih okolnosti koji su također navedeni u članku 9.
 17. WEBINARI koje provodi Lureti d.o.o., će biti snimani za potrebe arhive i daljne obrade na slijedećim edukacijama ukoliko za to bude potrebe. Također će biti dostupni u prodaji.
 18. Polaznik koji ne želi da se na snimljenom materijalu u daljnoj upotrebi koristi nejgova forografija i audio tekst, mora zatražiti od tvrtke Lureti da isti sadržaj ukloni sa snimke koja će biti u daljnoj upotrebi, ostaje samo tekst koji će biti u pisanom obliku.

PODACI ZA UPLATU:

LURETI d.o.o., J.J.Strossmayera 20, 31 208 Petrijevci
OIB – 74111443692, IBAN HR 0323600001102677886

Pristajem da se moji podaci pohrane u skladu s odredbama Pravila o privatnosti

latest android games

|

popular android games