Prijavnica

ODABERITE SEMINAR - EDUKACIJU:

OPĆI PODACI PRIJAVITELJA:

Označite DA ili NE
Označite DA ili NE

PODACI O OSOBAMA KOJE SE PRIJAVLJUJU:

DODATNE NAPOMENE:

ISPUNJENA PRIJAVNICA VRIJEDI KAO NARUDŽBENICA. POTPISIVANJEM PRIJAVNICE PRIHVAĆATE OPĆE UVJETE SUDJELOVANJA.
TAJNOST VAŠIH PODATAKA JE ZAGARANTIRANA.

OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA

Ovim uvjetima se određuju pravila u sudjelovanju na edukacijama koje provodi tvrtka Lureti.

 1. Prijavnica se smatra i narudžbenicom
 2. Prijavnica može biti putem on line obrasca prijave ili prijavnica preuzeta na web stranicama
  tvrtke Lureti ili dobivena e-mailom od strane tvrtke Lureti te poslana na e-mail tvrtke
  luretijdoo@gmail.com ili info@lureti.hr od strane prijavitelja.
 3. Prijavom navedenih mogućnosti u stavci 2. prijavitelj prihvaća uvjete sudjelovanja.
 4. Mjesta na edukaciji se popunjavaju redoslijedom prijava i do popunjena mjesta.
 5. Uplate se vrše na IBAN tvrtke Lureti navedenoj na prijavnici i na web stranicama tvrtke Lureti
 6. Prijaviti se možete do navedenog datuma za prijave
 7. Tvrtka Lureti može izmijeniti datum održavanja edukacije, u tom slučaju svi prijavljeni biti će
  pravovremeno obaviješteni o novom datumu održavanja.
 8. Tvrtka Lureti može otkazati edukaciju, te se obavezuje svima koji su uplatili kotizaciju, istu
  izvršiti povrat uplatom na IBAN prijavitelja, ili u dogovoru sa prijaviteljem isti može koristiti
  uplatu za neku od narednih edukacija.
 9. Odustati od prijave uz povrat cijelog iznosa kotizacije možete najkasnije 3 dana prije
  održavanja edukacije. Za sva ostala odustajanja prijavitelj nema pravo na povrat kotizacije
  osim u izvanrednim okolnostima (bolest, smrtni slučaj) koje će prijavitelj dokumentirati u
  zahtjevu za povrat u tim situacijama. Sve vezano za odustajanje prijavitelj je dužan tvrtku
  Lureti obavijestiti pisanim putem (e-mailom)
 10. Prijavitelj također može svoju kotizaciju prepustiti drugom polazniku uz pravovremeno slanje
  prijavnice za toga polaznika.
 11. Tvrtka Lureti šalje svim polaznicima materijale sa edukacije u elektroničkom obliku.
 12. Za sve edukacije Tvrtka Lureti izdaje potvrdu o sudjelovanju.
 13. Na edukacijama se zabranjuje bilo kakvo snimanje od strane polaznika.
 14. Podaci prikupljeni putem prijavnice su tajni i ostaju u arhivi tvrtke. Tvrtka Lureti može korisiti
  podatke prijavitelja i marketinške svrhe.
 15. Za izvršenu uplatu kotizacije tvrtka Lureti izdaje račun po primljenoj uplati ili završetku
  edukacije, isti šalje poštom prijavitelju ili osobno uručuje polazniku na seminaru.
 16. Ukoliko prijavitelj uplati pogreškom veći iznos od potrebnog razliku više uplaćene kotizacije
  tvrtka Lureti vraća prijavitelju.
 17. Ukoliko prijavitelj odustane nakon roka koji je naveden u članku 9. biti će mu fakturiran cijeli
  iznos kotizacije, osim u slučaju izvanrednih okolnosti koji su također navedeni u članku 9.

PODACI ZA UPLATU:

LURETI d.o.o., J.J.Strossmayera 20, 31 208 Petrijevci
OIB – 74111443692, IBAN HR 0323600001102677886

Pristajem da se moji podaci pohrane u skladu s odredbama Pravila o privatnosti

latest android games

|

popular android games